Partner serch for Eurostars project concerning Poultry production in North of Sweden

Diarienummer 2015-03257
Koordinator KLÖVERBERGSGÅRDEN AB
Bidrag från Vinnova 8 000 kronor
Projektets löptid juni 2015 - juni 2015
Status Avslutat
Utlysning Resebidrag EUREKA och Eurostars
Ansökningsomgång Resebidrag EUREKA och Eurostars 2014-2015

Syfte och mål

Knyta kontakter

Resultat och förväntade effekter

knyta kontakter

Upplägg och genomförande

Knyta kontakter

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.