Part B: Indirect effects of commercializing academic RD

Diarienummer
Koordinator Högskolan i Halmstad
Bidrag från Vinnova 1 229 974 kronor
Projektets löptid januari 2008 - juni 2011
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-00031

Statistik för sidan