Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Parnterskap för social och ekonomisk tillväxt - följdfinansiering

Diarienummer
Koordinator Örebro universitet - Samhällsvetenskapliga institutionen
Bidrag från Vinnova 240 920 kronor
Projektets löptid januari 2009 - maj 2011
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Partnerskap för social och ekonomisk tillväxt - följdfinansieringProjektet syftar till att sprida resultat från projektet Partnerskap för social och ekonomisk tillväxt - en fråga om genus, tilit och lärande. Som ett alternativ till forskarens vanliga kommunikationssätt (bok, artikel etc) kommer ett mindre antal filmer att produceras.

Långsiktiga effekter som förväntas

De forskningsbaserade filmerna skall användas vid dialogseminarier med politiker och tjänstemän som arbetar inom relevanta områden och med kvinnliga nätverk. Avsikten med dialogseminarierna är att åstadkomma ömsesidigt lärande mellan praktiker och forskare och att stärka befintliga nätverk som utgör/kan utgöra alternativa röster om tillväxt.

Upplägg och genomförande

Tre till fyra reportagefilmer kommer att produceras som belyser forskningens resultat och diskuterar kring teman och case. Synopsis och manusarbete görs tillsammans av filmproducenten och forskarna. Synopsis och manusarbete påbörjas snarast och förfärdigas under våren 2009. Slutleverans av filmerna sker i februari 2010. Ett antal intressenter har bekräftat intresse för dialogseminarierna. Seminarier kommer att inplaneras för genomförande under våren 2010.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-02431

Statistik för sidan