Parasit-epigenetik: riktad läkemedelsutveckling

Diarienummer
Koordinator iNovacia AB
Bidrag från Vinnova 43 000 kronor
Projektets löptid augusti 2012 - oktober 2012
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2012-02490

Statistik för sidan