Parallellkoppling av SiC krafttransistorer för en elektrisk högeffekt DC/AC omvandlare

Diarienummer
Koordinator KOLLMORGEN AB
Bidrag från Vinnova 1 057 000 kronor
Projektets löptid november 2012 - april 2014
Status Avslutat