Parallel Programming Model for Hybrid Computing

Diarienummer 2009-03784
Koordinator Mitrionics AB
Bidrag från Vinnova 0 kronor
Projektets löptid november 2009 - mars 2011
Status Avslutat