Parallel Programming Model for Hybrid Computing

Diarienummer
Koordinator Mitrionics AB
Bidrag från Vinnova 0 kronor
Projektets löptid november 2009 - mars 2011
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-03784

Statistik för sidan