PaperOpt - Modellering av det pappersoptiska systemet från komponenter till färdigt tryck

Diarienummer 2007-03228
Koordinator Mittuniversitetet - Institutionen för naturvetenskap, teknik och matematik, Sundsvall
Bidrag från Vinnova 14 458 000 kronor
Projektets löptid februari 2008 - december 2012
Status Avslutat

Externa länkar

http://www.miun.se/dpc/paperopt