Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Paper to replace plastic

Diarienummer
Koordinator RISE PROCESSUM AKTIEBOLAG
Bidrag från Vinnova 19 192 kronor
Projektets löptid september 2018 - december 2018
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Ssöka nya partners och stärka befintliga i Kina inom områderna hållbara material och processer. Målet är att skapa samarbeten.

Långsiktiga effekter som förväntas

Not able to meet all the contact person in China, but for those I met, we had really good discussion about future collaboration and / or advice for ongoing project.

Upplägg och genomförande

5/11, matchmaking event in Beijing 6/11, meet some investors in Beijing 7 - 10 th of Nov, CITTC 2018 in Nanjing 7/11, visited JITRI 8/11, attend the matchmaking event in Nanjing 9th - 10 th of Nov, visit bio-med park in Jiangsu and Wuxi 13/11, visited Agriculture Department and Science and Technology Department in Wuhan 14/11, visited Wuhan Textile University and Huazhong Agriculture University 15/11, visited China University of Geo-science, Wuhan University and Huazhong Agriculture University 16/11, discussion with clean-tech company in Wuhan 17 - 18th of Nov, back to Sundsvall

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 27 september 2018

Diarienummer 2018-03270

Statistik för sidan