Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Paper Sense

Diarienummer
Koordinator INNVENTIA AB
Bidrag från Vinnova 7 087 000 kronor
Projektets löptid juni 2008 - februari 2011
Status Avslutat

Syfte och mål

Paper Sense syftar till att öka möjligheter för produktförnyelse i det pappersburna medieutbudet. Det strategiska målet är att skapa en kraftfull forskningsansats för att undersöka förutsättningar för utveckling av innovation inom pappersprodukter i skärningspunkten mellan konsumenternas värdering ekologiska kriterier och teknologisk utveckling.

Resultat och förväntade effekter

Projektet Paper Sense ska identifiera kärnvärden för pappersburen information och marknadskommunikation relativt andra medier samt undersöka betydelsen av dessa för konsumenten. Konkreta fall gällande direktreklam och katalog kommer att studeras där effekten av olika medieval och även olika egenskaper hos pappersmediet kommer att undersökas. Paper Sense kommer också att undersöka drivkrafterna för pappersburen information och marknadskommunikation utifrån attityder hos konsumenter, mediehus och varumärkesägare.

Upplägg och genomförande

Paper Sense är uppbyggd kring fem huvudaktiviteter: 1. Kärnvärden för pappersprodukter 2. Attityder och erfarenheter av pappers- versus elektronikbaserade reklammedier. 3. Effekter av direktreklam kontra butiksaktiviteter 4. Experimentella studier om marknadskommunikation i olika kanaler. 5. Strategier vid medieval för marknadskommunikation.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-00469

Statistik för sidan