PAP-CDAC celldetektering, analys och klassificering

Diarienummer 2008-01712
Koordinator Uppsala universitet - Centrum för bildanalys
Bidrag från Vinnova 750 000 kronor
Projektets löptid september 2009 - oktober 2012
Status Avslutat