Panelito

Diarienummer
Koordinator Encubator AB
Bidrag från Vinnova 200 000 kronor
Projektets löptid februari 2012 - juli 2012
Status Avslutat
Utlysning Bygginnovationen 2011-2018
Ansökningsomgång Bygginnovationen 2011-2014

Syfte och mål

Syftet och målet med planeringsbidraget har för Panelito varit att verifiera marknaden för en ny produkt som värmer och kyler kommersiella fastigheter till en lägre investerings- och driftskostnad, samt att lägga grunden för en ansökan om Utvecklingsbidraget. Båda dessa mål har uppnåtts genom att vi har träffat över 40 aktörer i värdekedjan, dvs fastighetsägare, vvs-konsulter, vvs-installatörer, arkitekter, byggföretag m.fl., samt genomfört initiala tester av panelen i verklig miljö.

Resultat och förväntade effekter

1. Det kommersiella värdet för kunden, som är fastighetsägare och VVS-installatörer, har bekräftats. Bl.a. så har Wallenstam installerat en komfortpanel i ett av sina kontor där de ska testa produkten tillsammans med Wikström VVS-Kontroll. Den typen av verifiering tillsammans med kund är optimal för att förstå hur intressant produkten är på marknaden. 2. Panelito planerar att bilda ett aktiebolag i mitten av september 2012 där Suncore AB äger med 45%, Encubator AB 20%, Philip Axelsson 17,5% och Daniel Albinsson 17,5%.

Upplägg och genomförande

Intervjuerna och mötena vi genomfört har varit väldigt konstruktiva och kreativa. Vi har presenterat vår produkt och därefter bollat idéer för förbättringar av erbjudandet samt diskuterat i vilka system och fastigheter produkten har störst nytta. Genom att intervjua några av konkurrenterna har vi förstått hur vår produkt står sig gällande prestanda, kyl-och värme effekt, pris m.m.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.