PallPen. IT-stöd för avancerad hemsjukvård II: Symtom o meddelanderapportering med digitalpennteknik

Diarienummer
Koordinator Linköpings universitet - Institutionen för medicinsk teknik
Bidrag från Vinnova 641 000 kronor
Projektets löptid april 2008 - december 2008
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-00483

Statistik för sidan