Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

P28R: En ny terapeutisk cancerstrategi baserad på upptäckten av en ny immunoregulerande mekanism

Diarienummer
Koordinator CanImGuide Therapeutics AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid juli 2017 - november 2017
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Målet med projektet var att analysera och utvärdera den kliniska och marknadsmässiga potentialen hos P28R: en ny terapeutisk cancerstrategi baserad på upptäckten av en ny immunoregulerande mekanism. Under projektets gång har vi också tagit fram en plan för den kliniska FAS I och II studien. De uppsatta målen har mötts på ett tillfredsställande vis.

Långsiktiga effekter som förväntas

I projektet har vi bekräftat den kliniska och marknadsmässiga potentialen hos P28R samt tagit fram en plan för den planerade kliniska FAS I och II studien. Resultatet av våra analyser och utvärderingar kommer utgöra ett underlag för våra strategiska beslut relaterade till vidareutvecklingen av vår terapi.

Upplägg och genomförande

Under projektets gång har vi utfört en detaljerad marknadsanalys inklusive bland annat konkurrenter, användarbehov och regulatoriska frågor. Vi har också identifierat potentiella partners för det planerade överlicensavtalet och definierat företagets ekonomiska förväntningar relaterade till det. Dessutom har vi utvecklat en plan för efterföljande FAS I och II klinisk studie som kommer att utgöra ett viktigt steg mot kommersialiseringen av terapin.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 5 juli 2017

Diarienummer 2017-03357

Statistik för sidan