Övervakning av verktyg med ny mätteknik

Diarienummer
Koordinator Kvarnstrands Verktyg AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2009 - april 2011
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-03717

Statistik för sidan