Övervakning av verktyg med ny mätteknik

Diarienummer 2009-03717
Koordinator Kvarnstrands Verktyg AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2009 - april 2011
Status Avslutat