Överenskommelse för finansiering av µ-Fab

Diarienummer
Koordinator Vetenskapsrådet - Avdelningen för forskningspolitiska frågor
Bidrag från Vinnova 10 000 000 kronor
Projektets löptid oktober 2007 - december 2009
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2007-02763

Statistik för sidan