Överbryggande Aktiviteter - Praktiska Metoder för Högeffektiv Samverkande Sändning i Trådlösa Nätverk

Diarienummer
Koordinator Linköpings universitet - Institutionen för systemteknik
Bidrag från Vinnova 0 kronor
Projektets löptid november 2011 - maj 2012
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2011-03890

Statistik för sidan