Överbryggande Aktiviteter - Praktiska Metoder för Högeffektiv Samverkande Sändning i Trådlösa Nätverk

Diarienummer 2011-03890
Koordinator Linköpings universitet - Institutionen för systemteknik
Bidrag från Vinnova 0 kronor
Projektets löptid november 2011 - maj 2012
Status Avslutat