OuaSelect

Diarienummer 2008-03733
Koordinator AVARIS AB
Bidrag från Vinnova 2 200 000 kronor
Projektets löptid januari 2009 - juni 2010
Status Avslutat