OuaSelect

Diarienummer
Koordinator AVARIS AB
Bidrag från Vinnova 2 200 000 kronor
Projektets löptid januari 2009 - juni 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-03733

Statistik för sidan