OTS, -Object Tracer System

Diarienummer
Koordinator NYLI KVALITETS- & KONTROLLTEKNIK AKTIEBOLAG
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid februari 2011 - maj 2011
Status Avslutat

Syfte och mål

Produkten medför att verktyg och utrustningar kan lokaliseras med hjälp av det utvecklade spårningssystemet. Produkten kommer även att vara möjlig att integreras i nya produkter som vi redan idag säljer. Försäljning kommer att ske i första hand i Norden, även Europa och övriga världen förväntas vara intressant såsom exportprodukt. Förstudien har lyckats med att kartlägga och ta fram möjliga vägar med befintliga tekniker även om modifiering kommer att krävas.

Resultat och förväntade effekter

Förstudien har lyckats med att kartlägga och ta fram möjliga vägar med befintliga tekniker även om modifiering kommer att krävas. Resultatet från förstudien innebär att projektet fortskrider. Inom företaget kommer antal arbetstillfällen att ökas med 1-2 tjänster. Språkkunskaper och erfarenhet från annan kultur kommer att vara av betydelse vid export. Det kommer att eftersträvas att tillverkning av spårningssystem sker regionalt. I vilken omfattning nya arbetstillfällen skapas för detta är i nuläget svårbedömt.

Upplägg och genomförande

Huvudansvaret har vilat på Nyli att leda och driva projektet genom förstudien. För att genomföra det huvudsakliga innehållet i förstudien kommer resurser från Imego AB att anlitas. Imego AB är ett forskningsinstitut ingående i Swedish ICT, fokuserade på utveckling av sensorsystem. Imego AB har tillsammans med Nyli varit ansvarig för att ta fram förstudieanalysen Imego besitter den kompetens som är nödvändigt för projektet. Innovatum AB har varit en stödjande resurs framför allt i inledningsfasen av projektet . även i den löpande projektperioden kan Innovatum AB komma att utnyttjas

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-02591

Statistik för sidan