Orsakar virusinfektioner i lungan utveckling av astma? - Studier av samspelet mellan mastceller och epitelceller

Diarienummer 2015-04921
Koordinator Lunds universitet - Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap, Lund
Bidrag från Vinnova 1 398 293 kronor
Projektets löptid mars 2016 - juni 2018
Status Avslutat
Ansökningsomgång VINNMER Marie Curie Incoming 2015-09-16

Syfte och mål

Kunskapen bakom patologin i svår astma har studerats mycket lite, särskilt hos barn. Alternativa mekanismer som driver sjukdomen kommer att bli ett viktigt forskningsområde. Både mastcellen och luftvägspitelet är nyckelaktörer i den inflammation uppstår hos patienter med olika fenotyper av asthma. Det finns dock stor brist på information om hur dessa två viktiga celler interagerar. Det övergripande syftet var att definiera mekanismer som kan tillämpas för att förbättra diagnos och behandling av olika fenotyper av astma.

Resultat och förväntade effekter

Jag har visat att barn med astma har ett hyperresponsivt epitel, med ökad utsöndring av inflammatoriska mediatorer. Epitelet hos astmatiska barn har också sämre förmåga att läka skador orsakade av virusinfektionerna. Vidare har jag visat att en viral infektion som påverkar den perifera lungan framkallar en snabb ackumulering av mastceller hos barn med respiratoriska infektioner. En expansion av mastceller tidigt i livet kan därför påverka sensibilisering och mottaglighet för allergier och astmautveckling senare i livet.

Upplägg och genomförande

Mastceller studerades histologiskt i bronkiella biopsier och lungvävnad från barn och vuxna patienter med virusinfektioner eller astma. För att studera effekten på epitelet av cytokiner och virusinfektioner upprättade jag in vitro-modeller av epitelceller från patienter med olika fenotyper av astma. Svaret mot dessa stimuli studerade jag genom att använda tekniker för gen- och proteinuttryck. Jag använde också en unik live-cell imaging teknik (IncuCyte) som gjorde det möjligt för mig att studera beteendet och sårläkningssvaret hos epitelceller mot olika skadliga stimuli.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.