Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

ORKA - Att långsiktigt bygga kapacitet för social hållbarhet

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB
Bidrag från Vinnova 5 119 314 kronor
Projektets löptid november 2021 - oktober 2025
Status Pågående
Utlysning Social hållbarhet
Ansökningsomgång Social hållbarhet i den fysiska miljön

Syfte och mål

I detta projekt kommer RISE, Förvaltningskoncernen Framtiden AB, Stena Fastigheter Göteborg AB, Stiftelsen För Byggandets Managementfrågor samt Volvo Cars art utveckla nya arbetssätt för att stödja socialt hållbar stadsutveckling i bostadsområden. Det övergripande syftet med projektet är att öka kapaciteten hos anställda inom fastighetsbolag att i samverkan med det lokala näringslivet, boende, kommunen och civilsamhället stärka den kollektiva förmågan i bostadsområden för att på så sätt öka möjligheterna att bryta negativa utvecklingsspiraler.

Förväntade effekter och resultat

Projektet rymmer fyra delar med följande leverabler: kartläggning av ett bostadsområdes kapacitet genom att utveckla nya metoder, genomförande av en forskningscirkel där projektets parter tillsammans med lokala aktörer och boende utvecklar nya lösningsinriktade arbetsmetoder baserat på kartläggningen, löpande processledning och test av olika arbetsmetoder i praktiken samt etablerandet av en lärandestruktur för att förvalta och sprida vidare erfarenheter och lärdomar från projektet till övriga delar av fastighetsbranschen.

Planerat upplägg och genomförande

Under det första året kommer ett bostadsområde att kartläggas, med fokus på att identifiera styrkor och utmaningar. Baserat på kartläggningen kommer en forskningscirkel att påbörjas där deltagarna utvecklar nya arbetsmetoder. Dessa prövas sedan löpande och resultaten utvärderas och diskuteras i forskningscirkeln. Metoder och arbetssätt revideras baserat på gjorda erfarenheter och gemensamma analyser. Slutligen etableras en lärandestruktur där erfarenheter och arbetsmetoder kan spridas vidare till övriga fastighetsbranschen.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 1 december 2023

Diarienummer 2021-02822

Statistik för sidan