Oribac - verifiering

Diarienummer
Koordinator Oribac AB
Bidrag från Vinnova 479 376 kronor
Projektets löptid januari 2009 - december 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-03674

Statistik för sidan