Oribac - verifiering

Diarienummer
Koordinator Oribac AB
Bidrag från Vinnova 479 376 kronor
Projektets löptid januari 2009 - december 2010
Status Avslutat