Organisering och Strategi för Innovation: Ramverk för Innovationsarbete i Styrelser

Diarienummer
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Integrerad produktutveckling
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid juli 2017 - juni 2019
Status Avslutat
Utlysning Innovationsledning - Kunskapsutveckling
Ansökningsomgång Leda och organisera för ökad innovationsförmåga

Syfte och mål

Projektet OSIRIS har utvecklat ny kunskap om hur styrelser på ett fruktbart sätt bidrar till företags kontinuerliga innovations- och förnyelsearbete. Ett ramverk för styrelsens innovationsarbete har tagits fram, bestående av tre huvudsakliga strategiska aktivitetsområden och ett antal praktiker som företag kan välja bland utifrån deras specifika innovationsbehov och -ambitioner. Ramverket har i tätt samarbete med två deltagande företag tillämpats i deras styrelser och organisationer. Projektresultaten har via workshops och publikationer spridits till en bred publik.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har genererat ett lätt tillgängligt och användbart ramverk som styrelser av olika slag kan använda för att förbättra sitt innovationsarbete. Ramverket har tillämpats i två medverkande företag där det lett till utveckling och implementering av nya arbetssätt, metoder och verktyg som stödjer strategiskt innovationsarbete. Projektresultaten har spridits till en omfattande publik via publikationer och workshops och har paketerats i form av utbildnings- och rådgivningsmaterial av deltagande intermediärer.

Upplägg och genomförande

Projektarbetet har genomförts i ett antal steg: litteraturstudier, expertintervjuer, utveckling av ramverk, interaktion med och interventioner på partnerföretag, samt spridning via publikationer och workshops. Samarbetet mellan olika parter har fungerat utomordentligt och har även lett till nya gemensamma projekt. Noterbart är att ett företag fick lämna projektet pga av ledningsturbulens, men ersattes problemfritt av ett annat företag. Workshops har använts både för datainsamling och resultatspridning och har visat sig vara ett bra medel för att nå många styrelser.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 6 juli 2017

Diarienummer 2017-02613

Statistik för sidan