Organisering för innovation

Diarienummer
Koordinator Umeå universitet - Institutionen för informatik
Bidrag från Vinnova 4 700 000 kronor
Projektets löptid oktober 2009 - september 2013
Status Avslutat