Organisering av kritiska infrastrukturtjänster - En fallstudie av avfallshantering

Diarienummer 2009-01696
Koordinator Lunds universitet - Institutionen för Service Management
Bidrag från Vinnova 5 200 000 kronor
Projektets löptid november 2009 - december 2014
Status Avslutat