Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Organisering av kritiska infrastrukturtjänster - En fallstudie av avfallshantering

Diarienummer
Koordinator Lunds universitet - Institutionen för Service Management
Bidrag från Vinnova 5 200 000 kronor
Projektets löptid november 2009 - december 2014
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-01696

Statistik för sidan