Organisering av innovativa och komplexa praktiker

Diarienummer 2013-02490
Koordinator Göteborgs Universitet - Gothenburg Research Institute
Bidrag från Vinnova 470 000 kronor
Projektets löptid september 2013 - januari 2014
Status Avslutat
Ansökningsomgång 2013-01425-en

Syfte och mål

Den teknik- och kunskapsutveckling som pågår inom det medicinska fältet utmanar den nuvarande organiseringen av hälso- och sjukvården. Det kräver innovativa sätt och metoder att organisera sjukvårdens arbete där olika professioner, kompetenser och teknologier integreras i en gemensam praktik.Syftet med studien är att utveckla kunskap kring organisering av innovativa och komplexa praktiker i sjukvården samt att stödja lärande i praktiken.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har initierats för att bidra till utvecklingen av en helt ny medicinsk praktik. Det innebär att etablera en ny standard för hur hybridsalar kan användas. Detta arbete följs med stort intresse av andra sjukhus både nationellt och internationellt.Resultaten förväntas vara direkt relevanta för sjukvårdens olika professioner vad gäller kompetensutveckling samt förmåga att organisera, integrera och anpassa sina verksamheter och roller i relation till ny teknik. Resultatet förväntas också bidra till att beslutsfattare och politiska företrädare kan utveckla en bredare förståelse för hur införandet av ny teknik får konsekvenser för organisering av sjukvården ur ett bredare perspektiv och i relation till andra verksamheter.

Upplägg och genomförande

Projektets metod baseras på att vi som är forskare studerar dels personal på SU dels personal från Siemens i deras dagliga arbete med att organisera arbete, kompetensutveckla personal och utveckla en ny medicinsk praktik i hybridsalen.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.