Organisering av innovation och förnyelse i mediebolag

Diarienummer 2014-00934
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Chalmers tekniska högskola AB
Bidrag från Vinnova 2 500 000 kronor
Projektets löptid april 2014 - juli 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Målen för projektet var - utveckla förmågan hos en grupp medieföretag att innovera och vara entreprenöriella i strukturomvandling - öka kunskapen om hur sådana processer kan ledas och organiseras Dåvarande ledning planerade att använda samma metod som projektet initierade för att fortsätta utvecklas och för att kontinuerligt justera innevarande strategi. Flera ledare vittnade om hur deras kunskaper ökat om att driva innovationsarbete. Sammanfattningsvis bedömer vi att lärandet kring hur man driver innovation och organisatorisk utveckling framåt har varit stort.

Resultat och förväntade effekter

Under projektet har sju initiativ drivits, där lärande tillvaratogs för att öka bolagets totala innovationskraft. Fyra projekt ledde till framgång som gick att läsa på sista raden. En strategisk dialog genomfördes där ledningen fick ta del av ca 100 medarbetares tankar, idéer och kunskaper kring vad som hindrade och möjliggjorde utveckling och innovation. Projektet har inneburit: Test av nya arbetssätt Lärande om hinder och möjligheter för innovation Påverkan på ledningens strategiska agenda Lansering av nya produkter Förändring av organisation för att stödja innovation

Upplägg och genomförande

Sju entreprenöriella initiativ genomfördes framgångsrikt. Det är färre än planerat (deras val - organisationen var pressad). De hade dock kraftfullare resultat än väntat. Strategisk dialog om vad som hindrar/möjliggör innovation gav ledningen betydelsefulla insikter. Kontinuerliga reflekt. med ledningen genomfördes enligt plan. Gemensam kunskap om hur entreprenöriella processer kan ledas byggdes upp. Tvärlärande drevs via projekt/workshops. Kunskapsspridning har hittills skett via publikationer (Fredberg & Pregmark, 2016, 2017; Pregmark, 2016) och föredrag.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.