Organisatoriska förutsättningar för chefskap

Diarienummer
Koordinator Göteborgs Universitet - Institutionen för arbetsvetenskap
Bidrag från Vinnova 148 000 kronor
Projektets löptid januari 2010 - december 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-00088

Statistik för sidan