Organisatoriska förutsättningar för chefskap

Diarienummer
Koordinator Göteborgs Universitet - Institutionen för arbetsvetenskap
Bidrag från Vinnova 148 000 kronor
Projektets löptid januari 2010 - december 2010
Status Avslutat