Organisatoriska förutsättningar för chefskap

Diarienummer 2010-00088
Koordinator Göteborgs Universitet - Institutionen för arbetsvetenskap
Bidrag från Vinnova 148 000 kronor
Projektets löptid januari 2010 - december 2010
Status Avslutat