Ordförandeskap i COST E53

Diarienummer
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för bygg- och miljöteknik
Bidrag från Vinnova 210 000 kronor
Projektets löptid februari 2006 - december 2006
Status Avslutat

Externa länkar