Oral elektrisk stimulering för patienter med snarkningsproblem och Obstruktiv Sömnapné

Diarienummer 2016-04174
Koordinator Karolinska Institutet - Institutionen för lärande, informatik, management och etik
Bidrag från Vinnova 82 522 kronor
Projektets löptid november 2016 - december 2017
Status Avslutat
Utlysning Medtech4health: Klinisk verifiering av nya medicintekniska produkter
Ansökningsomgång Medtech4Health: Clinical verification of new medtech products - 2016

Externa länkar

n.a.