Optogalvanisk gasdetektor

Diarienummer 2014-04993
Koordinator Uppsala universitet - Institutionen för teknikvetenskaper
Bidrag från Vinnova 1 705 818 kronor
Projektets löptid december 2014 - januari 2017
Status Avslutat
Ansökningsomgång VINN-Verifiering 2014 höst

Syfte och mål

Projektets övergripande syfte var att undersöka kommersialiserbarheten hos, och identifiera de mest lovande tillämpningarna för, en liten och extremt känslig gassensor som utvecklats vid Uppsala universitet. Projektets mål var därför att med utgångspunkt i sensorns mest unika egenskaper möjligheten att upplösa olika isotoper, samt förmågan att hantera extremt små provmängder identifiera det mest lovande affärsområdet för att så bra som möjligt ta produkten till marknad.

Resultat och förväntade effekter

Efter noggrann och tidskrävande teknisk och affärsmässig analys kunde ett ytterst lovande tillämpningsområde identifieras, närmare bestämt transkutan blodgasmätning. Här kunde också ett skriande behov av produktens unika egenskaper otvetydigt bekräftas, både bland användarna inom sjukvården och hos de marknadsledande företagen inom affärsområdet. Ett samarbete för att fortsätta utveckla konceptet tillsammans med den marknadsledande aktören har nu kunnat upprättas.

Upplägg och genomförande

Arbetet har skett på två fronter: den tekniska, där en handhållen prototyp lämpad för industriframställning av produkten har tagits fram, och den affärsmässiga, där inriktning och affärsplan har itererats för att identifiera det mest lovande tillämpningsområdet. Arbetet har både skett inom projektgruppen och mha ext konsulter. Kosultfirman som hjälpte till med den slutgiltiga analysen kunde konstatera att den, trots ett 100tal liknande uppdrag, för första gången hade fått positiva svar på alla sina värderingspunkter rörande tillämpningens behovsbild och konceptets fördelar

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.