Optofluidic platform for rare cell diagnostics, stage 2

Diarienummer 2014-03206
Koordinator Serstech AB
Bidrag från Vinnova 150 000 kronor
Projektets löptid maj 2014 - augusti 2014
Status Avslutat