Optiska fibrer för in-situ tillståndsövervakning av fiberkompositprodukter

Diarienummer 2014-03414
Koordinator Swerea IVF AB - Swerea IVF Linköping
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid oktober 2014 - februari 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektets mål var att utreda möjligheten att använda optiska fibrer som töjningsgivare i industriella fixturer tillverkade av kolfiberkomposit. För att testa detta har optiska fibrer, försedda med multiplexade Braggitter, placerats mellan två kolfiberlaminat i en kolfiberbalk (8x0.5x0.5m). Denna har sedan utsatts för punktlaster varpå töjningen i de optiska fibrerna registrerats och korrelerats mot balkens utböjning och pålagd last. Resultaten har visat att denna teknik har hög potential inom området och lever upp till slutanvändarens toleranskrav.

Resultat och förväntade effekter

Resultaten har visat att tekniken är lämplig för denna applikation, samt att de motsvarar slutanvändarens krav på mätprecision. Detta har i sin tur resulterat i fortsatt arbete inom området. Som exempel kan nämnas att projektet givit upphov till två nya projektansökningar inom området ´fiberkompositeroptiska fibrer som tillståndsövervakare´ och har mötts av stort intresse av slutanvändare inom flera branscher.

Upplägg och genomförande

Projektet startade med ett möte där tidplan och aktiviteter fastslogs. Därefter vidtog nödvändiga utredningar för att bestämma vilken typ av optiska fibrer som skulle användas, hur dessa skulle placeras samt att genom beräkningar utreda krav på mätprecision och lastfall på kolfiberbalken. Detta arbete ledde senare fram till en gemensam workshop hos tillverkaren för att utföra tester på en balk, vilken numer är en del av en ´skarp´ fixtur. Upplägget och genomförandet har lett fram till ett ökat intresse för tekniken och nya forskningsprojekt inom området.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.