Optisk sensor för on-line analys av mikro-föroreningar i vatten

Diarienummer
Koordinator Predect AB
Bidrag från Vinnova 350 000 kronor
Projektets löptid april 2010 - oktober 2010
Status Avslutat