Optisk sensor för on-line analys av mikro-föroreningar i vatten

Diarienummer
Koordinator Predect AB
Bidrag från Vinnova 350 000 kronor
Projektets löptid april 2010 - oktober 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-00202

Statistik för sidan