Optisk mätning av gastryck vid atmosfärstryck

Diarienummer 2017-05013
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - Mätteknik Borås
Bidrag från Vinnova 900 000 kronor
Projektets löptid december 2017 - december 2019
Status Pågående

Syfte och mål

Projektet syftar till att utveckla och demonstrera optiska mätmetoder för att mäta gastryck vid atomsfärstryck. Projektet syftar också till att stärka vår internationellt ledande ställning inom området och på sikt bidra till en internationellt accepterade ny primärrealisering för gastryck. Dessutom syftar projektet att förankra Riksmätplatsens framgångsrika samarbete med Umeå Universitet Projektets huvudsakliga mål är att utveckla optiska tekniker för att mäta gastryck. Målsättningen är att också att verka för att fortsatt vara ledande inom området.

Förväntade effekter och resultat

Projektet förväntas bidra till att förbättra möjligheter att mäta gasers egenskaper genom att utnyttja nya innovativa optiska och elektriska tekniker. Projektet förväntas producera resultat som påvisar att de nya teknikerna potentiellt är bättre än det konventionella, vilket på sikt kan ge stora effekter inom en rad applikationer som är beroende av bättre tryckmätningar inom det viktiga området kring atmosfärstryck

Planerat upplägg och genomförande

Projektet ska genomföras av Riksmäplatsen i Borås i nära samarbete med externa partners vid Umeå Universitet. Projektet kommer användas sig av den utrustning som vi tidigare byggt upp under flera år av arbetet inom området samt av expert kompetens vid Riksmätplatsen. Projektet kommer påbörjas våren 2018 med enklare förberedelser för att från och med hösten 2018 till årsskiftet 2019/2020 pågå för fullt.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.