Optimization of post combustion CO2 separation systems

Diarienummer
Koordinator Modelon AB
Bidrag från Vinnova 1 538 000 kronor
Projektets löptid januari 2010 - juni 2011
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-03895

Statistik för sidan