Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Optimering av ytegenskaper för en volymsoptimerad komponent

Diarienummer
Koordinator RISE IVF AB - Avdelningen för Tillverkning
Bidrag från Vinnova 125 000 kronor
Projektets löptid augusti 2018 - mars 2019
Status Avslutat
Utlysning Innovair/SMF

Syfte och mål

Projektet har utrett hur restspänningarna påverkas efter olika bearbetningssteg vid bearbetning av en volymsoptimrad komponent samt även inverkan av verktygsslitage. Det huvudsakliga målet med projektet har varit att utreda om och hur mycket föregående bearbetningssteg påverkar slutytans restspänningar.

Resultat och förväntade effekter

Resultaten från detta projekt visar tydligt signaturen från olika verktyg och verktygsslitagenivåer på bearbetningen. Dessutom har resultaten visat hur föregående bearbetningssteg påverkar respektive steg i en typisk bearbetningsoperation där man typiskt använder olika bearbetningssekvenser med olika skärverktyg.

Upplägg och genomförande

Genomförande har skett genom att försök har gjorts i olika steg med olika provkroppar och skärverktyg. Försöken har sedan i detalj utretts genom topologiska och restspänningsmätningar för respektive steg.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 5 juli 2018

Diarienummer 2018-02976

Statistik för sidan