Optimering av ytegenskaper för en volymsoptimerad komponent

Diarienummer 2018-02976
Koordinator Swerea IVF AB - Avdelningen för Tillverkning
Bidrag från Vinnova 125 000 kronor
Projektets löptid augusti 2018 - januari 2019
Status Pågående