Optimering av träbaserade byggprodukter för att svara mot användarkrav på livslängd

Diarienummer 2007-00754
Koordinator SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB - Bygg och Mekanik - Träteknik och Träbyggande, Stockholm
Bidrag från Vinnova 200 000 kronor
Projektets löptid mars 2007 - maj 2007
Status Avslutat