Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 25 april kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 26 april kl 8:00.

Optimering av träbaserade byggprodukter för att svara mot användarkrav på livslängd

Diarienummer
Koordinator SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB - Bygg och Mekanik - Träteknik och Träbyggande, Stockholm
Bidrag från Vinnova 200 000 kronor
Projektets löptid mars 2007 - maj 2007
Status Avslutat

Senast uppdaterad 16 januari 2018

Diarienummer 2007-00754

Statistik för sidan