Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Optimering av träbaserade byggprodukter för att svara mot användarkrav på livslängd

Diarienummer
Koordinator SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB - Bygg och Mekanik - Träteknik och Träbyggande, Stockholm
Bidrag från Vinnova 200 000 kronor
Projektets löptid mars 2007 - maj 2007
Status Avslutat

Senast uppdaterad 16 januari 2018

Diarienummer 2007-00754

Statistik för sidan