Optimering av systemsäkerhet och tillförlitlighet i konceptfasen med fokus på kostnader

Diarienummer
Koordinator SAAB Aktiebolag - Saab Aerosystems
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid januari 2010 - juni 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-01316

Statistik för sidan