Optimering av material och fixturer för OLEDs; till energieffektiv växthusbelysning efter växternas behov

Diarienummer 2014-01269
Koordinator ARUBEDO AB
Bidrag från Vinnova 150 000 kronor
Projektets löptid januari 2014 - april 2014
Status Avslutat