Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Optimering av industriella produktionssystem med hjälp av simuleringsteknik

Diarienummer
Koordinator Högskolan Väst
Bidrag från Vinnova 350 000 kronor
Projektets löptid januari 2008 - december 2008
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-00647

Statistik för sidan