Optimering av industriella produktionssystem med hjälp av simuleringsteknik

Diarienummer
Koordinator Högskolan Väst
Bidrag från Vinnova 350 000 kronor
Projektets löptid januari 2008 - december 2008
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-00647

Statistik för sidan