Optimering av industriella produktionssystem med hjälp av simuleringsteknik

Diarienummer
Koordinator Högskolan Väst
Bidrag från Vinnova 350 000 kronor
Projektets löptid januari 2008 - december 2008
Status Avslutat