Optimerad sammanfogning av hybridmaterial vid centrifugalgjutning av valsar

Diarienummer 2016-02681
Koordinator Swerea KIMAB AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid juni 2016 - december 2016
Status Avslutat
Utlysning Materialbaserad konkurrenskraft 2016
Ansökningsomgång Materialbaserad konkurrenskraft

Syfte och mål

Syftet med förstudien var att utvärdera hur termodynamiska beräkningsverktyg kan användas som stöd i materialframtagning av centrifugalgjutna valsar. Utmaningen är att dessa valsar består av hybridmaterial med höglegerat skal och lägre legerad kärna. Förstudien har utvärderat möjligheterna att optimera fogen mellan de båda materialen genom att välja bästa materialkombinationer med stöd av beräkningsverktyg som Dictra och Thermo-Calc.

Resultat och förväntade effekter

Med stöd från termodynamiska beräkningar har ett stort antal tänkbara materialkombinationer testats och ett fåtal kombinationer, som har ansetts som lovande, har valts ut för fortsatt utvärdering. Med detta arbetssätt har man på ett tidigt stadium kunnat utesluta mindre lovande materialkombinationer och därmed påskyndat materialframtagningen. Förväntad effekt är att Åkers stärker sin konkurrenskraft genom att implementering av arbetssättet effektiviserar framtida materialutveckling.

Upplägg och genomförande

Inledningsvis demonstreras metoden att med hjälp av beräkningsverktyg simulera gjutning av valsar. Därefter utvärderades metoder för materialoptimering med inriktning på systematisk testning av sammansättningsvariationers inverkan på mikrostruktur. Från optimerade sammansättningar har ett antal smågöt tillverkats i labbskala. Dessa material har karakteriserats och utvärderats på Åkers.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.