Optimerad fordonsstyrningsfunktionalitet genom övergripande samreglering

Diarienummer 2015-02096
Koordinator SAFEINTEGRATIONS NORDIC AB - Sentient AB
Bidrag från Vinnova 495 000 kronor
Projektets löptid augusti 2015 - februari 2016
Status Avslutat
Ansökningsomgång Nivå 1 - Innovationsprojekt i företag våren 2015

Syfte och mål

Målsättning med detta projekt var att ta vårt patenterade koncept Driver Torque Principle några viktiga steg framåt mot kommersialiserad innovation. Vår nya produkt är nu demonstrerad i testfordon och vi har sett att marknadsanalys stämmer överens med demonstrationsutfall.

Resultat och förväntade effekter

Vi har visat att den teknologin vi sökte medel för har den tekniska och kommersiella potential som vi hade predikterat.

Upplägg och genomförande

Projektet har kunnat följa upplägg och tidplan tack vare up-front medel från Vinnova, vilket givit oss spelrum att kunna starta aktiviteter i tid. Vår teoretiska analys har också kunnat bevisas i projektet praktiskt.

Externa länkar

Homepage updated after new insights from the project.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.