OptiMeat

Diarienummer
Koordinator Hencol AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid maj 2009 - december 2009
Status Avslutat

Externa länkar