Optical force measurement, a new method to characterize the glomerular endothelial glycocalyx

Diarienummer
Koordinator Göteborgs Universitet - Institutionen för medicin
Bidrag från Vinnova 1 827 866 kronor
Projektets löptid november 2009 - april 2013
Status Avslutat