Öppna upp företagsdata!

Diarienummer 2012-01675
Koordinator Skatteverket - Skatteverket, HUVUDKONTORET
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid augusti 2012 - december 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet har i stort utsträckning uppnåtts. Projektet visar tydligt på hur öppna datas möjligheter och nyttor både inom och mellan myndigheter: Hur uppgiftslämnandet från företag skulle kunna förenklas genom att företagen har en ingång till staten för lämnande av företagsdata Nyttor och utmaningar med öppna och länkade företagsdata beskrivs i rapport från projektet Samtidigt är vägen fram till publicering av dessa data kantad av juridiska och ekonomiska svårigheter

Resultat och förväntade effekter

Projektet har lyckats väl med undantag för publicering av öppna data. Publicering har inte varit möjlig av juridiska och ekonomiska skäl. Prototypen finns publicerad här: (http://data.computas.com/). Presentationer av prototypen har genomförts En rapport ´1+1 = 3. Nyttor och utmaningar med öppna länkade företagsdata´ är beställd av Skatteverket. I den finns centrala begrepp för öppna och länkade företagsdata samt hur öppna data kan förenkla för företag och för myndigheter. Tekniken för prototypen kan användas både för öppna och slutna länkade data mellan myndigheter.

Upplägg och genomförande

Arbetet har bedrivits i enligt med plan med undantag för att någon publicering av data inte kunnat göras. Navet i projektets arbete har varit expertgruppen (se bilaga) där specialistkompetens varit samlad. En stor del av arbetet i projektet har bedrivits genom elektronisk delning av dokument för att hantera de stora geografiska avstånden. Det praktiska arbetet med prototypen har utförts av Computas som har erfarenhet från den norska prototypen, vilket gett en betydande tidsmässig besparing.

Externa länkar

Videoklipp - kort presentation om projektet och dess resultat Presentation av prototyp i projektet. Se rubriken Bolagsverket som Linked Open Data

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.