Öppna innovationsmarknader

Diarienummer 2013-02534
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för teknikens ekonomi och organisation
Bidrag från Vinnova 525 000 kronor
Projektets löptid september 2013 - januari 2014
Status Avslutat
Ansökningsomgång 2013-01425-en

Syfte och mål

Huvudprojektet syftar till att integrera två idag relativt separerade innovationsprocesser, en snabbrörlig driven av småföretag och riskkapital samt en mer långsiktig driven av storföretag och akademin, via en ´öppen innovationsmarknad´. En öppen innovationsmarknad är en fysisk och/eller virtuell mötesplats för stora och små företag, affärsänglar/riskkapitalister, universitet och statliga organisationer. Planeringsprojektet syftade till att identifiera samarbetsparter och att ta fram en projektansökan (se bifogad projektbeskrivning).

Resultat och förväntade effekter

Se bifogad projektbeskrivning.

Upplägg och genomförande

Volvo Group, Lindholmen Science Park och Chalmers var intiala projektparter och under planeringsfasen kom även Ericsson, Qualisys, Atvis, Informasic, BOID, Lindholmen Science Park, SISP och RISE med som projektparter i ansökan för huvudprojektet (se bifogad projektbeskrivning).

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.