Öppna innovationsarenor inom life science

Diarienummer 2016-04634
Koordinator Göteborgs Universitet - Företagsekonomiska institutionen
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid november 2016 - november 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektets mål var att generera kunskap om utmaningar och behov relaterade till ledning av öppna innovationsarenor inom life science. Forskningsprojektet har följt etableringen av AstraZenecas BioVentureHub, samt en så kallad ”spin-out” verksamhet där interna projekt överförs till startups som driver vidare projekten med finansiering från externa investerare. Drivkrafter, möjligheter och utmaningar har dokumenterats och analyserats.

Resultat och förväntade effekter

AstraZeneca har nu framgångsrikt drivit BioVentureHub i snart fyra år och forskningsprojektet har på nära håll följt verksamheten från idé till implementering. Kartläggningar, analyser och uppföljningar har gjorts, även inkluderat verksamheten kring ”spin-out”. Lärdomarna har sammanställts i dels en rapport åt Vinnova, och dels i en rad forskningsartiklar. Spridning av kunskap om open innovation i life science och i storbolag kommer även att fortsätta efter projektets slut.

Upplägg och genomförande

Följeforskningen av AZ BioVentureHub är finansierad av två efterföljande forskningsprojekt. Sammanlagt har vi genomfört 75 intervjuer med 55 individer, kopplade till AstraZeneca, hubbföretag, spin-out verksamheten och andra life science aktörer i det svenska innovationssystemet. En enkätstudie har också gjorts gentemot, där utvecklingen av hubbföretagens verksamheter har analyserats. Ett flertal återföringsworkshops har dessutom hållits med deltagande organisationer.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.