Öppna diarium och öppna fakturor

Diarienummer 2013-04966
Koordinator SOFTRONIC 1 AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2013 - augusti 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet var delvis att uppdatera och paketera redan utvecklad kod för att använda som en öppen källkodslösning. Lösningen generaliserades och kompletterades med beskrivningar på API:er så godtyckliga diarium kan anslutas och anpassningar skapas vilket förenklar för nationell användning. Projektet levererar en färdig men justerbar lösning som var syftet från början.

Resultat och förväntade effekter

Lösning möjliggör publicering av öppen data från kommuner utan någon speciell investering i infrastruktur. Lösningen är skalbar och därför lämplig för både större och mindre kommuner. Informationen grupperas genom ett gemensamt API vilket ger kommunen möjlighet att enbart visa upp data eller skapa en individuell App byggd på dokumentationen framtagen under projektet. Effekten förväntas stimulera informationssynergier och ökad samverkan. Nyttan blir bl.a. förenklad hantering för organisationerna.

Upplägg och genomförande

Projektet byggde på att använda befintligt kod för att publicera öppen data för Härryda kommun samt att bygga API:er till olika diariesystem (Platina och Public 360) samt ett faktureringssystem (Agresso). För att kunna ska dokumentationen bygges API:er upp och systemet testades. Metod och detaljer dokumenterades och publicerades på Github för generell åtkomst (https://github.com/SoftronicCloudPartner/EF1.OpenDataClient).

Externa länkar

Metod, detaljer och öppen köllkod dokumenterades och publicerades på Github för generell åtkomst.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.