Öppna data spår under Samtrafikens konferens höst 2015

Diarienummer 2015-02408
Koordinator Samtrafiken i Sverige Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 50 000 kronor
Projektets löptid april 2015 - december 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet syftade till att skapa inslag kring öppna data på Samtrafikens årliga konferens. Vi genomförde detta genom att bjuda in Darja Isaksson samt Jonas Birgersson att prata kring detta ämne.

Resultat och förväntade effekter

Båda föredragen fick otroligt bra betyg under konferensen och inslagen gjorde avtryck på deltagarna, exempelvis genom samtal och diskussioner under konferensen och efter konferensen.

Upplägg och genomförande

Initialt var upplägget tänkt att fokusera på enskilda tredjepartsutvecklare som skulle presentera sina tjänster. Genom att höja nivån till en mer generell nivå och genom att två auktoriteter inom digitaliseringsområdet kunde närvara -- upplever vi att genomförandet blev bättre än vad vi ursprungligen planerat.

Externa länkar

Darja i intervju under konferensen Bilder från konferensen, exempel på Facebookinlägg, film från Jonas inledning Darjas presentationsbilder Jonas Birgersson i intervju under konferensen

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.