Öppna data ambassadörer

Diarienummer 2015-02406
Koordinator Samtrafiken i Sverige Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 50 000 kronor
Projektets löptid april 2015 - december 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Genom projektet har vi engagerat tre eldsjälar i processen att utvärdera och testa vår nya dataleverans i GTFS-format. Detta har bland annat resulterat i att det nya GTFS-flödet testats i en rad olika tjänster och på sätt som vi inte haft möjlighet att göra internt. Vidare har vi under processen kunnat utveckla dataleveransen i linje med de synpunkter och önskemål vi fångat från ambassadörerna.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har levererat enligt förväntningar samt dessutom bidragit till ett utökat kunskapsutbyte mellan interna resurser/kompetens samt externa eldsjälar med stor kunskap inom området.

Upplägg och genomförande

I ansökan hade vi flera tänkbara spår för detta projekt och anlendingen till att vi landade i det spår vi landade i handlade främst om praktiska möjligheter att internt kunna genomföra detta på ett bra sätt. Tex med avseende på anställningsmodell och efterfrågan internt på denna typ av ´utbyte´.

Externa länkar

Trafiklab

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.